Onderneem jij nog met passie? Of meer vanuit wilskracht…

01 jun
Lifeness Coaching onderneem jij nog met passie

In mijn werkzaamheden als MKB-adviseur en ondernemerscoach richt ik me vooral op het ervoor zorgen dat de ondernemer volledig in zijn kracht komt te staan. Onze samenwerking tijdens het coachingstraject zorgt ervoor dat je als ondernemer weer voldoende tijd krijgt om met passie te ondernemen (in plaats van uit wilskracht). Hierdoor kun je jezelf weer bezighouden met de zaken die echt belangrijk zijn voor de onderneming.

Waarom kom je structureel tijd tekort

In de basis gaat het erom dat we achterhalen hoe het komt dat je als (MKB) ondernemer structureel tijd te kort komt. Door dit te onderzoeken en analyseren komen de knelpunten vanzelf bovendrijven. Op volgorde van prioriteit brengen we in kaart welke punten verbeterd kunnen worden en gaan hier ook daadwerkelijk mee aan de slag! 

Het resultaat; tijdwinst voor de ondernemer, meer tevreden medewerkers en een betere continuïteit.

Hoe ziet zo’n onderzoek eruit?

Het onderzoek is altijd tweeledig. Enerzijds gaat het om jou als ondernemer. Hoe is je manier van leiding geven? Hoe komen jouw beslissingen tot stand? Tegen welke barrières loop je aan? Wat is het effect van jouw gedrag op de organisatie?

Anderzijds hebben we de onderneming zelf. De structuur, de processen, de producten en de werknemers. Hoe lopen de processen? Is de kwaliteit van de geleverde producten of diensten gewaarborgd? Hoe gestructureerd werken je medewerkers? In welke mate zijn ze taakvolwassen?

Een voorbeeld uit de praktijk

In deze blog een (herkenbaar) voorbeeld van hoe een ondernemer onbewust een adhoc beslissing neemt en door deze wijze van denken/handelen een tijdvreter creëert voor zichzelf en een aantal medewerkers.

Een ondernemer maakt nog geen gebruik van social media zoals Facebook en LinkedIn. Uiteindelijk wordt beslist dat het echt nodig is om voor zijn bedrijf social media in te gaan zetten. Een aantal interne mensen krijgen een taak toebedeeld. Iemand moet voor goede foto’s zorgen, een ander moet de teksten (posts) maken en weer een ander gaat de foto’s en posts plaatsen en beheren. Hoppa, aan de slag met z’n allen. 

Maar wat wilde de ondernemer nu bereiken? Zijn idee was dat door zichtbaar te zijn op de social media platformen men een indruk zou krijgen van de mooie producten die het bedrijf maakt. Wellicht dat lezers getriggerd zouden worden om bij zijn bedrijf te komen werken.

Stel dat de interne medewerkers aan de slag zouden gaan zoals opgedragen, dan zouden ze druk zijn met foto’s maken, teksten schrijven, posts plaatsen, etc., maar of het gewenste resultaat bereikt zou worden is sterk de vraag.

Er worden namelijk een paar stappen overgeslagen. De juiste volgorde van de te nemen stappen zou geweest zijn;

Wat is het concrete doel van de actie en wat is het gewenste resultaat?

Wie is de doelgroep?

Waar zit deze doelgroep?

Wat is de reden waarom de doelgroep mogelijk van baan wil veranderen?

Welke criteria stelt deze doelgroep aan een nieuwe werkgever?

Hoe / wat is de content die gepost moet worden om die doelgroep aan te spreken?

Sluit die content aan bij de werkelijke situatie binnen het bedrijf?

Wie is de beste specialist die hiervoor ingeschakeld kan worden?

Door eerst duidelijke doelen en gewenste resultaten te formuleren wordt voorkomen dat er tijdrovende acties ontstaan die tot niets leiden en alleen maar geld kosten.

Dit is slechts één voorbeeld van een ondoordachte adhoc beslissingen. MKB ondernemers nemen echter oneindig veel adhoc beslissingen. Zorg dat je je hier bewust van wordt.

Kom los uit de waan van de dag 

Door uit de waan van de dag te komen en meer tijd te nemen om na te denken over wat je als ondernemer als gewenst resultaat wil van je beslissingen ga je tijd besparen en betere resultaten boeken.

Hoe drukker, hoe meer adhoc beslissingen

Dan is het in de praktijk vaak ook nog zo dat hoe drukker je als ondernemer bent, des te meer er adhoc beslissingen je vaak neemt. Door de vaak verkeerde uitwerking van deze beslissingen is het resultaat ongewenst. En daarbij zorgt het voor nog meer drukte bij jezelf als ondernemer en je medewerkers. Kortom, er ontstaat een vicieuze cirkel die zonder hulp lastig te doorbreken is.

Doorbreek die cirkel samen met Lifeness Coaching

Lifeness coaching helpt je die vicieuze cirkel te doorbreken. Je krijgt weer zicht en focus en het aantal tijdrovende projecten neemt af. Hierdoor kun je weer vol passie ondernemen! Meer weten? Laten we geheel vrijblijvend kennismaken; bel me (06 – 51 41 90 47) of stuur me een mail (andre@lifenesscoaching.nl).