Lifeness trainingen

De methodes die Lifeness hanteert zijn toepasbaar in alle branches en op elk niveau. Daarbij moet direct worden gezegd dat elk bedrijf en elke bedrijfscultuur anders is. Om een verandering binnen een bedrijf, afdeling of zelfs een enkel personeelslid te bewerkstelligen worden door Lifeness trainingen op maat gegeven.

Lifeness trainingen laten mensen zien hoe zij onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsvoering en wat daarbij belangrijk is. Bij deze trainingen wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden (storytelling) bewustzijn gecreëerd over het eigen handelen waardoor vaak direct duidelijk wordt waar eventuele knelpunten binnen het bedrijf zouden kunnen zitten. Bij de Lifeness Trainingen wordt ook uitgelegd en aangeleerd hoe men hierbij een positieve verandering in gang kan zetten.

Binnen een bedrijf zit vaak enorm veel kennis verborgen, kennis waar geen of niet genoeg gebruik van wordt gemaakt. Tijdens de Lifeness trainingen komt dit vaak naar voren. Lifeness trainingen zijn dus niet alleen een vorm van scholing maar ook een zeer waardevolle informatiebron.

Overzicht van bestaande trainingen

-> Effectief ondernemen (breinbewust ondernemen met een duidelijke focus)
-> Mannen vs vrouwen (bewustwording van het verschil in gedrag en communicatie tussen mannen en vrouwen)
-> Sterk aan de slag (training speciaal ontwikkeld voor zzp-ers)

Elke door Lifeness gegeven training is maatwerk (zelfs de bestaande trainingen) en geheel afgestemd op het te bereiken doel van de training. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Dat kost niks maar levert u uiteindelijk ontzettend veel op! Neem contact op voor meer informatie!