Lastig om aan gekwalificeerd personeel te komen?

01 apr
gekwalificeerd personeel vinden lastig?

Op dit moment worden veel bedrijven geremd in hun groei door gebrek aan gekwalificeerd personeel. Het verloop van personeel lijkt ook een enorme tijdvreter voor de ondernemer. Het minste wat je dus kunt doen als werkgever is proberen je werknemers binnenboord te houden. De grote vraag is: “Hoe houd je werknemers gebonden aan je bedrijf?”

De impact van de Coronapandemie

Uit diverse recente onderzoeken (van o.a. McKinsey) is gebleken dat de Coronapandemie een directe oorzaak is van de enorme toename aan medewerkers die hun baan opzegden. Maar liefst één op de drie werknemers is in Q4 van 2021 benaderd voor een functie bij een andere werkgever.

Gebrek aan waardering speelt belangrijke rol bij switchen baan

Een zeer belangrijk aspect welke een rol speelt bij de beslissing van een werknemer om van baan te switchen is WAARDERING of beter gezegd GEBREK AAN WAARDERING is. Dus niet een betere baan en hoger salariëring. Let op; Laconiek omgaan met de werkdruk van je werknemers (of dit totaal negeren) is ook gebrek aan waardering.

Op zoek naar nieuwe baan? Of nieuwe baas?

De rol van de direct leidinggevende (in het MKB vaak de ondernemer) speelt hierbij een cruciale rol. Werknemers blijken vaak niet op zoek te zijn naar een nieuwe baan, maar een nieuwe baas! 

Tips om een werkomgeving te creëren waar werknemers zich gewaardeerd voelen

Tip 1. Pas je manier van leiding geven aan 

Als leidinggevende is het niet handig om verschillende mensen allemaal op dezelfde wijze aan te sturen. Een goede methode is leiding te geven met het SLII model van Ken Blanchert als basis. De mensen aan wie je leiding deel je op in 4 groepen en voor elke groep hanteer je een andere leiderschapsstijl.


De groepen zijn eigenlijk de ontwikkelfasen die medewerkers doormaken waardoor ze een bepaalde periode tot een bepaalde groep behoren.

Ontwikkelfase / Leidersschapsstijl

D1: Ontwikkelfase / S1: Leiden

D2: De gedesillusioneerde ‘leerling’ / S2: Begeleiden

D3: Voorzichtige presteerder / S3: Steunen

D4: zelfsturende professional / S4: Delegeren


Het op de juiste wijze aansturen van je werknemers resulteert in een enorm gevoel van waardering. Verder is het belangrijk goed te luisteren en de juiste signalen op te pikken en hier ook iets mee te doen. Toon compassie! Let hierbij op dat er een groot verschil is tussen compassie en empathie.

Tip 2. Motivatie door meer bezieling in het werk

Ik schreef er al eerder over; werknemers zijn over het algemeen niet bezig met wat de doelstellingen van de organisatie zijn. Daar halen zij dus ook geen motivatie uit. Het gaat vooral om hun eigen werk en de ruimte die ze krijgen om dit uit te voeren. Daar iedereen over het algemeen druk ervaart, is het de kunst om enthousiaste werknemers te krijgen die plezier in hun werk hebben. 

Inspireer, motiveer je mensen en geef ze de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Vraag bijvoorbeeld welke kennis ze zichzelf willen aanleren om hun werk nog beter te kunnen doen. Het zal ervoor zorgen dat werknemers hun werk gaan ervaren als iets waar zij hun bezieling uithalen in plaats van werk puur om geld te verdienen.

Tip 3. Help je werknemers het beste uit zichzelf te halen 

3.1 Leer werknemers hun werkzaamheden op te delen in stukken en zich te richten op het proces in plaats van het einddoel.

Bijvoorbeeld; Een calculator heeft zoveel calculaties met deadlines dat hij/zij voortdurend gestrest en gefrustreerd is omdat de einddoelen niet gehaald kunnen worden (het afhebben van de calculatie). Echter het calculeren en de engineering (het proces) is nu juist waar zijn/haar passie ligt. Door de werknemer te leren zich vooral te focussen op het proces en de druk van deadlines weg te halen zal dit meer bezieling in zijn/haar werk geven. 

3.2 Leer werknemers zichzelf te motiveren. 

Je werknemers kunnen inspiratie en voldoening krijgen door te denken aan het eindresultaat en dit te visualiseren (niet focussen). Voor de calculator is dit bijvoorbeeld een calculatie waar zijn slimmigheidjes, kennis en kunde in verwerkt zijn, met onderaan de streep een goede prijs die voldoet aan de vraag van de klant. Heeft hij/zij eenmaal de voldoening ervaren van zijn/haar eigen acties, van zijn/haar eigen succes, dan zal hij/zij voortaan uit deze herinnering zijn/haar voldoening en inspiratie halen. 

3.3 Laat werknemers genieten van hun successen.

Focus op die zaken die de werknemer afgelopen jaren goed heeft gedaan. Welke eigenschap heeft bijgedragen aan dit succes? Bespreek dit en laat weten dat je hier blij mee bent. Dit werkt enorm motiverend.

Tip 4. Maak gebruik van persoonlijke ontwikkelplannen voor je werknemers

Door ontwikkeldoelen met je werknemer af te stemmen op de doelen van de organisatie ontstaat een win-win situatie. Welke competenties zijn van belang voor de organisatie. Welke zijn hiervan aanwezig en welke kunnen verder ontwikkeld worden. 

Zorg dat je werknemers zich onbewust gewaardeerd voelen

Bovenstaande zijn slechts een aantal tips die eraan bijdragen dat werknemers zich onbewust gewaardeerd voelen. Uiteraard mag een complimentje op zijn tijd daar nog bij ☺. Het zal er zeker toe bijdragen dat werknemers (langer) je organisatie trouw blijven!

Schakel Lifeness Coaching in!

Om het beste uit je mensen te halen hebben ze hulp nodig van een leidinggevende. Lifeness Coaching leert je leidinggevende de juiste tools in te zetten om zijn/haar manier van leiding geven te verbeteren. De werknemers voelen zich hierdoor meer gewaardeerd. Je houdt ze verbonden aan je bedrijf én je kunt bouwen op gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers!

Bijkomend voordeel is dat je ook sneller nieuw personeel aantrekt omdat het fijn is om voor jouw bedrijf te werken. Maak werk van je werknemers! Bel me (06 – 51 41 90 47) of stuur me een mail (andre@lifenesscoaching.nl). Ik informeer je graag over de mogelijkheden.