Wet van Parkinson – wat moet je ermee?

01 feb
Wet van Parkinson wat moet je ermee? Lifeness Coaching

Je hebt een opdracht en die moet over 2 weken klaar zijn! Dat lukt je binnen de gestelde tijd. Maar…. Je bent pas klaar op de laatste dag van de aangegeven 2 weken. Had deze opdracht een doorlooptijd van slechts een week gehad dan was je ook op tijd klaar geweest toch? Weliswaar wederom op de laatste dag, maar goed, wel klaar. 

Wat als je een maand de tijd had gehad? Je voelt hem al aankomen, dan was je waarschijnlijk pas over een maand klaar geweest. Dit verschijnsel noemen ze de Wet van Parkinson. En nee, deze heeft gelukkig helemaal niks te maken met de ziekte van Parkinson.

Hoeveel beschikbare tijd is er?

Al in 1955 stelde professor Cyril Northcote Parkinson dat het werk van een taak uitdijt naar de tijd die beschikbaar is om een taak te realiseren. Daar moet je misschien even over nadenken.

“Work expands to fill the time available for its completion.”

Parkinson’s law

In een notendop betekent dit dat je net zo lang doet over de opdracht als de tijd die ervoor beschikbaar is. Dus is er een uur beschikbaar dan neemt de uitvoering van de opdracht ook een uur in beslag. Het resultaat hiervan is dat je werknemers dus steeds minder werk gedaan krijgen in dezelfde hoeveelheid tijd. Herkenbaar?

In de dagelijkse praktijk

In het bedrijfsleven levert dit vaak situaties op waarbij werknemers onnodig lang bezig zijn met bepaalde taken, gewoonweg omdat daar de tijd voor is. Het negatieve gevolg hiervan is dat onafhankelijk van het werkaanbod het aantal benodigde mensen jaarlijks procentueel toeneemt. Het gaat zo ongemerkt dat niemand opvalt, totdat op een bepaalde afdeling plotseling een werknemer ontslag neemt en zijn werk probleemloos wordt opgepakt door de resterende werknemers.

Het verschijnsel laat zich ook vaak zien wanneer de hoeveelheid werk afneemt, na een extreem drukke periode waarin iedereen op zijn tenen liep om zijn werkzaamheden op tijd af te krijgen. Werknemers blijven dezelfde werkdruk ervaren en komen nog steeds tijd te kort.  Ook dit wordt veroorzaakt doordat men langer gaat doen over de onderhanden taken.

Oorzaak wet van Parkinson

De oorzaak van dit verschijnsel heeft te maken met de werking van ons brein. Grofweg kunnen we ons brein verdelen in drie delen; de Hypothalamus, het Limbisch systeem en de (neo)Cortex. In de praktijk worden deze 3 delen respectievelijk ook wel het Reptielenbrein, het Zoogdieren brein (samen ons oerbrein) en het menselijk brein genoemd. 

Hoewel we denken dat we ons leven sturen vanuit ons menselijk brein, waarmee we kunnen redeneren, logisch denken en op basis van bepaalde criteria beslissingen kunnen nemen, blijkt in de praktijk dat ons oerbrein (onze oude driften) voornamelijk bepaalt wie we zijn, wat we doen en hoe we ons gedragen in bepaalde situaties.

Wanneer ons oerbrein het voor het zeggen heeft

De hiërarchische verhouding tussen mensen (en dieren) wordt gevoed vanuit het oerbrein. Het feit dat alle mensen in een organisatie een bepaalde hiërarchische verhouding tot elkaar hebben zorgt ervoor dat werknemers in een organisatie geneigd zijn zich meer bezig te houden met elkaar dan met de doelstellingen van de organisatie. Het oerbrein heeft het hier duidelijk voor het zeggen.

Doelstellingen van de organisatie zoals omzet en rendement zijn voor werknemers doelstellingen van je menselijk brein. En hoe vreemd het ook mag klinken, het zal veel werknemers een ‘worst’ zijn wat de doelstellingen van de organisatie zijn. Ze raken namelijk niet je oude driften. Het zijn geen grootheden die je vervullen met hebzucht, haat of intense blijdschap (tenzij doelstellingen gekoppeld zijn aan je inkomen).

Wanneer presteren we?

In periodes van extreme drukte wordt de druk door leidinggevende vaak enorm opgevoerd om de deadlines te halen. Hier worden dus direct de oude driften aangesproken en gaan we automatisch in de ‘overlevingsmodus’ waardoor we in staat zijn enorm te presteren. 

Zodra de werkdruk minder wordt gaan we ons weer meer bezighouden met andere zaken die binnen de invloedssfeer van onze oude driften liggen, zoals bijvoorbeeld ‘onzichtbaar zijn’, ‘elkaars gedrag’, ‘onderlinge verhoudingen’, etc. 

Hoe groter een organisatie hoe vaker je praktijksituaties van de Wet van Parkinson tegenkomt. 

Zet de verandering in gang

Kijk eens welke werkzaamheden die jij als ondernemer doet eigenlijk bij jouw werknemers thuishoren. Door bij je werknemers de werking van de wet van Parkinson te herkennen zul je zien dat er best wel taken zijn die jij kunt overdragen aan je werknemers.

Het is één van de manieren om voor jou als ondernemer tijdwinst te creëren. Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken, dan is Lifeness Coaching de aangewezen partij. 

Leer efficiënter werken met Lifeness Coaching

Lifeness coaching helpt je de taken van jou en je werknemers duidelijk in kaart te brengen. Zo creëren we samen ruimte in de bedrijfsagenda. Hierdoor kun jij je weer focussen op de primaire doelstellingen van je bedrijf. Een fijn vooruitzicht toch? Meer weten? Laten we geheel vrijblijvend kennismaken; bel me (06 – 51 41 90 47) of stuur me een mail (andre@lifenesscoaching.nl).