Maak jij bewuste beslissingen?

14 jun
bewuste beslissingen

Bewuste beslissingen?

In je eerste reactie op deze vraag zal het antwoord waarschijnlijk JA zijn. Je doet immers geen gekke of onverantwoorde dingen als serieuze ondernemer. Toch is het zo dat 95% van alle beslissingen die we nemen onbewust (en dus ondoordacht) is. Wanneer je dit weet dan is het niet gek dat dit de nodige problemen met zich meebrengt. Zeker wanneer je ondernemer bent.

Het nemen van beslissingen als ondernemer

Als ondernemer krijg je door de drukte van alle dag veel op je bord, het nemen van snelle beslissingen zodat je verder kunt, hoort bij de normale gang van zaken! Het nadeel van het nemen van snelle beslissingen is dat deze vaak niet zijn gebaseerd op onderzoek en concrete feiten. Dit maakt dat jouw beslissingen, zo’n 9 van de 10 keer, slechts kortetermijnoplossingen zijn. Met alle gevolgen van dien! 

Even stil staan en nadenken over wat de keuze die je maakt betekent voor jouw onderneming zou slimmer zijn. Maar daar heb je geen tijd voor! Dus hoe zorg je er nu voor dat jij beter en bewuster beslissingen neemt die jouw bedrijf ten goede komen?

Life & business coaching

Een life & business coach helpt je het kaf van het koren te scheiden. Je krijgt inzicht in de gevolgen van de beslissingen die je neemt. Een coach laat je werken aan de beslissingen die er echt toe doen, die jouw onderneming meerwaarde bieden.

Het extra aandacht geven en onderzoek verrichten voordat je een beslissing neemt bij die vraagstukken die ertoe doen, laten jouw bedrijf groeien, dragen bij aan het succes van je bedrijf en helpen invulling te geven aan jouw langetermijnvisie. 

Beslissingen neem je op basis van beïnvloeding 

Het is goed om je te beseffen dat de meeste beslissingen worden genomen op basis van (psychologische) beïnvloeding. Men handelt grotendeels vanuit emotie/gevoel en in mindere mate vanuit ratio. Je bewust worden van je onbewuste beslissingen levert daarbij al behoorlijk veel inzicht op.

Van onbewuste naar bewuste beslissingen

Wanneer je jezelf bewust bent van het feit dat je vaak ondoordachte beslissingen neemt die nergens toe leiden dan kan de focus verschuiven. Het structurele tijdstekort dat is ontstaan kan nu worden omgezet in effectiviteit, (tijds-)winst, continuïteit en meer balans tussen werk en privé. 

Investeren in coaching levert op!

Wanneer je onderneemt met een coach naast je dan houd je dat scherp op alle vlakken. Een onafhankelijke vraagbaak die als doel heeft jou de beste ondernemer te laten zijn die je kunt zijn. De ene keer krijg je een spiegel voorgehouden, de andere keer gaan we samen aan de slag met wat nodig is. Een coach als vertrouwenspersoon laat jou op een andere manier kijken naar de dingen van alle dag en is jouw vraagbaak en klankbord voor het maken van die beslissingen die er echt toe doen! 

Lifeness coaching leert je onbewuste beslissingen om te zetten in bewuste beslissingen. Meer weten? Laten we geheel vrijblijvend kennismaken; bel me (06 – 51 41 90 47) of stuur me een mail (andre@lifenesscoaching.nl).