Heb jij een vrouwenbrein of een mannenbrein?

30 nov
Heb jij een vrouwenbrein of mannenbrein? Word je hiervan bewust met Lifeness Coaching

Dat er een wezenlijk verschil is tussen mannen en vrouwen dat is niks nieuws. Maar dat een vrouwenbrein anders werkt dan een mannenbrein dat is wellicht wat minder bekend. En daarbij is het misschien nog onbekender dat je als man een vrouwenbrein kunt hebben en als vrouw een mannenbrein… Hoe dat zit? Daar gaat deze maand mijn blog over.

Handelen op basis van wat je brein je ingeeft

Tijdens je dagelijks leven (en werken) handel je op basis van wat je brein je ingeeft. Je kunt je brein voorstellen als een outputmodel bestaande uit 3 delen, resp. genoemd: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het menselijk brein. Het reptielen- en zoogdierenbrein noemen we het biologisch brein (Oerbrein) en het menselijk brein het niet biologisch brein. 

Verschil in zowel biologisch als niet biologisch brein

Uit testen blijkt dat het verschil tussen het mannen en vrouwenbrein zich zowel in het biologisch als in het niet biologisch brein bevindt. Sommige verschillen zijn dus al bepaald lang voordat we geboren zijn. 

Voorbeeld biologisch component

Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken dat jongens voornamelijk spelen met auto’s en meisjes met poppen. Testen met apen levert precies hetzelfde resultaat op (biologische component).

Voorbeeld niet biologisch component

Vrouwen doen het beter op leiderschapsstijlen, zowel op participatief of empathisch leiderschap, als op taakgericht of directief leiderschap. Dat heeft te maken met de weg ernaartoe, ‘De weg naar de top is voor vrouwen lastiger dan voor mannen (niet biologische component).

Brein anders gebouwd

Net zoals andere organen is ook het brein bij mannen anders gebouwd dan bij vrouwen. Een MRI scan laat zien welke delen van het brein activiteiten vertonen en in welke volgorde. 

In het vrouwelijke brein liggen bijvoorbeeld de diverse taalfuncties in een specifiek en duidelijk begrensd hersengebied, meestal links. Bij mannen zijn diezelfde functies verspreid over de voor- en achterkant van – meestal – de linker hersenhelft.

De vrouwelijke spraakgebieden werken beter met elkaar samen dan de mannelijke omdat het één gebied is.Bovendien overlappen bij vrouwen het taalgebied en het gebied dat de emoties analyseert elkaar. Bij mannen liggen die twee gebieden over verschillende hersenhelften.

Verschil mannenbrein en vrouwenbrein 

Beter spreken en beter emoties uitdrukken passen daarom bij uitstek bij vrouwelijke hersenen. Mannelijke hersenen hebben een dergelijk scherp begrensd gebied voor het verwerken van ruimtelijke, visuele informatie. Mannelijke hersenen kunnen zich wiskundige problemen direct voorstellen. Door de sterkere scheiding van dehersenhelften bij het mannenbrein dan bij het vrouwenbrein, leent het mannenbrein zich overwegend beter voor het uitvoeren van specifieke opdrachten.

Om het nog complexer te maken; één op de vijf mannen heeft een vrouwenbrein en één op de zeven vrouwen heeft een mannenbrein.

Iedereen is uniek!

Het verschil tussen een mannenbrein en vrouwenbrein, ligt genuanceerd. Er zijn verschillen, maar één ding is zeker, het gaat om meer dan alleen de biologische verschillen. Het is een samenspel van meerdere factoren en dat is ook precies wat je tot een uniek persoon maakt. 

De ideale breinsetting

De meest ideale breinsetting zou een combi van het mannen- en vrouwenbrein zijn! Maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Je kunt jezelf wel leren bewust te zijn van hoe je brein werkt en jou beïnvloedt op het nemen van je beslissingen. Zo kun je voor jezelf de ideale breinsetting creëren zodat je gefundeerde beslissingen neemt met een duidelijke focus.

Heb je daar hulp bij nodig? Laten we kennis maken! Bel me (06 51 41 90 47) of stuur me een mail (andre@lifenesscoaching.nl). Lifeness Coaching helpt je verder, door samen te doen!