De omkeerfout of de foute omkeer?

01 okt
omkeerfouten inzien maakt je sterker als ondernemer

Onze manier van denken en de werking van ons brein draagt bij aan veel voorkomende denkfouten. Een goed voorbeeld hiervan is de omkeerfout of de omdraaifout. Wellicht heb je weleens de stelling gehoord “als alle dode kreeften rood zijn, dan zijn alle rode kreeften dood. In deze stelling is de mogelijke omkeerfout makkelijk herkenbaar. Er zijn echter vele situaties waarbij dit niet zo is.

Inwisselbaar of niet?

Bij de omkeerfout worden 2 beweringen verwisseld welke niet inwisselbaar zijn. Als we niet goed opletten lopen we de kans problemen onbewust te versimpelen. Ons denken doet dat, zonder dat we dit in de gaten hebben, bijna als vanzelf. Door het versimpelen van de bewering hebben we niet meer alle informatie waardoor het lijkt dat 2 beweringen inwisselbaar zijn.

De seriemoordenaar

Wanneer je bijvoorbeeld alleen in een lift staat en op een bepaalde verdieping stapt iemand in die er, in jouw ogen, als een gevaarlijk persoon uitziet, dan zal er een huivering door je heen gaan. De kenmerken van deze persoon associeer je met een seriemoordenaar door ervaringen (films etc.) uit het verleden. Maar het is natuurlijk niet zo dat dan vervolgens iedereen met die kenmerken een gevaarlijk persoon of seriemoordenaar is. Toch reageert je innerlijk razendsnel alsof dit wel zo is.

De sleutel tot succes

Nog moeilijker te herkennen is deze; Als je mensen vertelt dat de sleutel tot succes niet altijd vakmanschap is, denken ze dat je vertelt dat succes nooit te danken is aan vakmanschap, maar altijd aan geluk.

De gunfactor

Een bedrijf lukt het maar niet om opdrachten te krijgen voor uitgebrachte offertes bij nieuwe klanten. Reactie van de ondernemer: “Ze moeten het je natuurlijk wel gunnen”. Blijkbaar heeft de ondernemer het idee dat de gunfactor een belangrijke rol speelt bij het verkrijgen van opdrachten (is een vorm van inductie denken). De omkeerfout die hier gemaakt kan worden is dat de ondernemer ervan uitgaat dat als de gunfactor er is, het wel goed zal komen met de opdrachten.

Versimpelen beweringen

Vele ingewikkelde beweringen veranderen doordat we de bewoording veranderen omdat ons brein de bewering gaat versimpelen. Als je goed bent voor je klanten zijn de klanten ook goed voor jou. Dit is een bewering die versimpeld is. Hierdoor denken we dat dit een logische omkering is die we kunnen maken. Vaak geldt dit echter niet. Als je een ander goed behandeld is het geen vanzelfsprekendheid dat die ander jou ook goed behandeld. Daar is geen causaal verband tussen.

Het zal je verbazen hoe vaak deze bewering voor een algemene waarheid wordt aangenomen met veel teleurstellingen tot gevolg.

Inzien omkeerfouten

Wanneer je als ondernemer inziet dat er vaak geen causaal verband is tussen de stellingen in een bewering die versimpeld is, dan levert dit nieuwe inzichten op. Zeer waardevolle inzichten die ervoor zorgen dat je beslissingen maakt waarbij alle factorenwel op de juiste manier worden meegewogen. Zo zorg je dat jouw onderneming succesvol is en blijft! 

Schakel de Lifeness Coach in om jou te helpen inzichtelijk te krijgen welke omkeerfouten er in jouw bedrijfsstrategie zitten. Ik kom graag een keer op de koffie om hier met jou over te sparren. Bel me op 06 – 51 41 90 47 of stuur me een mail: andre@lifenesscoaching.nl.