Denkt u dat uw medewerkers u alles vertellen? Weet u wat er speelt binnen uw bedrijf?

01 feb
Denkt u dat uw medewerkers u alles vertellen? Weet u wat er speelt binnen uw bedrijf?

Regelmatig hoor ik van ondernemers de klacht dat het moeilijk is om werknemers vast te houden. Problemen ontstaan doordat een medewerker waar veel in is geïnvesteerd, het bedrijf weer snel verlaat. Of erger nog; één of meerdere medewerkers die een spilfunctie vervullen binnen het bedrijf dienen hun ontslag in.

Redenen vertrek volgens werknemer

Uiteraard wil de ondernemer graag weten waarom zijn/haar mensen vertrekken. De meest opgegeven reden is dat ze bij een ander bedrijf een aanbod hebben gekregen welke ze niet konden weigeren. Denk aan bijvoorbeeld meer salaris, hogere functie of dichter bij huis werken. 

Wat is de werkelijke reden?

Maar klopt dit wel met de werkelijke reden van zijn of haar ontslag? Helaas is dat vaak niet het geval.  Uw (ex) medewerker wil namelijk graag de verstandhouding goed houden. Bovendien (en dat is nog lastiger) weten werknemers soms zelf niet eens wat er de oorzaak van was dat ze toch besloten in te gaan op die vraag van een ander bedrijf om op gesprek te komen. Of waarom ze besloten toch die sollicitatiebrief te sturen.

Mijn ervaring is dat de oorzaak (of de grondslag van de oorzaak) van het ongewenst vertrek van een medewerker bij zijn leidinggevende ligt. In het MKB is dit vaak de ondernemer zelf. Geen wonder dat uw vertrekkende medewerker niet de werkelijke reden van zijn/haar vertrek aan u ophangt.

Besef dat uw werknemers uw meest waardevolle bezit zijn

Uw werknemers staan weliswaar niet op de balans maar zijn echt uw meest waardevolle bezit. Ze staan elke werkdag voor u op de werkvloer en leveren prestaties met de groots mogelijk inzet voor het gezamenlijke doel. Namelijk zorgen dat………………………  Tja, weten ze eigenlijk wel waarvoor ze dat doen? Houd u ze betrokken en weten ze wat het doel is? En weet u welke motieven uw werknemer heeft om elke dag op het werk te verschijnen en zijn werk zo goed mogelijk te doen?

Hoe ziet u uw medewerkers? Zijn het geldmachines? Telt alleen het bedrijfsresultaat of vindt u het belangrijk dat uw medewerkers hun werk met plezier doen, gewaardeerd worden en weten wat het gezamenlijk doel is van de onderneming? Kortom: bent u een goede leidinggevende?

Leidinggeven is het motiveren van mensen!

Het is ontegenzeggelijk belangrijk voor u als werkgever of leidinggevende te weten wat een werknemer beweegt. Wat hij/zij van u als leidinggevende vindt. Wat er speelt binnen uw bedrijf en wat hij/zij van het bedrijf in zijn algemeenheid vindt. 

Wanneer medewerkers volstrekt eerlijk vertellen over hoe zij over dat soort zaken denken, levert u dat zeer waardevolle informatie op. Het zorgt er ook voor dat u aan het denken wordt gezet.

Ben ik wel zo duidelijk in het geven van instructies? Is mijn handelen er de oorzaak van dat medewerkers regelmatig gedemotiveerd raken? Zien de medewerkers valkuilen welke ik nog niet gezien heb? Is het doel van de onderneming wel duidelijk?

Daarnaast is het op persoonlijk vlak ook belangrijk te weten wat er speelt in het hoofd van de werknemers. Heeft mijn medewerker behoefte aan doorgroeimogelijkheden? Hoe gaat het met hem/haar? Zit hij/zij goed in zijn/haar vel? Wat is zijn thuissituatie? 

Onvoldoende of onjuiste informatie van uw medewerkers leidt onherroepelijk tot personeelsverloop en fouten/ kosten welke door goed leidinggeven gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Hoe creëer je een werkomgeving met volstrekte eerlijkheid?

Zo ziet u dat het effect van uw eigen gedrag als werkgever of leidinggevende op uw werknemers erg groot is. Het creëren van een werkomgeving waarin gedrag van ‘volstrekte eerlijkheid’ wordt gestimuleerd is van groot belang voor uw bedrijf. 

Overzicht belangrijke elementen werkomgeving met volstrekte eerlijkheid:
– Sociale zekerheid.
– Duidelijk (haalbare doelstellingen per medewerker of team.
– Duidelijkheid in hetgeen waarop een medewerker beoordeeld wordt (wat is zijn/haar verantwoordelijkheid).
– Oprechte interesse in uw medewerkers (geef duidelijk feedback ook al is het negatief, maar vergeet niet de positieve feedback).
– Coachend leidinggeven (gaat uit van het motiveren van mensen). 
– Behandel uw ongelijke werknemers niet allemaal gelijk, maar bekijk het individueel en bekijk per taak naar de competenties en betrokkenheid van de betreffende medewerker.
– Beoordeel uw werknemers wel op gelijke wijze.
– Zorg dat medewerkers weten waarom belangrijke beslissingen genomen worden.
– Maak goed onderscheid tussen zaken die ad-hoc opgelost kunnen worden en zaken die een structurele aanpak vereisen.

Loyale werknemers zijn goud waard

Ga vandaag nog aan de slag met het verbeteren van uw kwaliteiten als leidinggevende. Gebruik daarbij de elementen die een werkomgeving met volstrekte eerlijkheid creëren. Zo roept u een halt toe aan het vertrek van waardevolle werknemers. Sterker nog, door een eerlijke werkomgeving ziet u sneller kansen voor uw bedrijf. Besef dat loyale werknemers onderdeel uitmaken van het succes van uw bedrijf, houd ze betrokken, ben duidelijk, breng ze steeds op de hoogte en laat ze weten dat ze ertoe doen! 

TIP!
Een extra voordeel is dat het uw onderneming direct resultaat oplevert. Uit een onderzoek naar de flexibiliteit van werknemers door Dr. Alex Klein blijkt dat de flexibiliteit van medewerkers met circa 40 procent toeneemt als de leidinggevende meer aandacht besteedt aan; —de behoeften van de individuele medewerker, er voldoende waardering wordt geuit voor behaalde resultaten per medewerker en medewerkers worden betrokken bij bedrijfsprocessen en -beslissingen—.

Het betekent overigens tegelijkertijd ook dat de flexibiliteit met hetzelfde percentage afneemt als hieraan géén aandacht wordt besteed.

Sneller resultaat met Lifeness Coaching

Heeft u een onafhankelijke kijk op uw werkomgeving nodig? Of zoekt u iemand die u kan coachen tijdens dit verandertraject? Vind u het moeilijk om een start te maken en structuur aan te brengen in het proces? Of wilt u gewoon weten wat er echt speelt in uw bedrijf? Lifeness Coaching helpt u snel op weg. Met persoonlijke begeleiding werken we samen aan verbetering. U ziet snel resultaat!